• alt text

  سخنرانی جناب آقای امانی در جشن شکوفه ها و غنچه ها

 • alt text

  جشن شکوفه ها و غنچه ها

 • alt text

  جشن شکوفه ها و غنچه ها با حضور عموهای فیتیله ای

 • alt text

  جشن شکوفه ها و غنچه ها

 • alt text

  نخستین روز سال تحصیلی و عبور از زیر قرآن

 • alt text

  نخستین روز سال تحصیلی و عبور از زیر قرآن

 • alt text

  آماده سازی دبستان برای استقبال از دانش آموزان

 • alt text

  آماده سازی دبستان برای استقبال از دانش آموزان

 • alt text

  آغاز پایگاه تابستانی دبستان سلام یاسین

 • alt text

  برگزاری نمایشگاه کامپیوتر

پرتال هوشمند دبستان پسرانه سلام یاسین

بخش ها